De Tweemaster

Nassaupark 80 2161 KL Lisse

Schoolfoto van De Tweemaster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

‘De Tweemaster’ is een school waar we het beste uit de kinderen willen halen. Op onze school doen we ons best om passend onderwijs in de praktijk te brengen. Standaard wordt in onze groepen les gegeven op 3 niveaus. Wij proberen met ons onderwijsaanbod aan te sluiten bij de mogelijkheden van elk kind en hierdoor te voorkomen dat kinderen tussentijds afhaken en verwezen worden naar een speciale vorm van onderwijs. Naast het aanbod voor de kinderen met minder dan gemiddelde capaciteiten, bieden wij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog-)begaafde kinderen uitdagende leerstof, die aansluit bij de behoeften van deze groep leerlingen. Het geven van onderwijs wordt op deze manier maatwerk! De score op de Cito Eindtoets, die gepresenteerd wordt in Scholen op de Kaart, is een gemiddelde score gebaseerd op de prestaties van de kinderen uit groep 8. De verschillen in individuele scores hierbij zijn doorgaans aanzienlijk! Meer relevante informatie dan een gemiddelde score op de eindtoets geeft o.i. de indicator: ‘Schooladvies voor het vervolgonderwijs’. Deze indicator laat zien, dat een relatief hoog percentage van onze kinderen uitstroomt naar VMBO T en hoger. In het schooljaar 2013-2014 zijn in de gemiddelde score ook de resultaten van 4 leerlingen meegenomen met allen een OPP en een LWOO advies. Indien deze kinderen buiten beschouwing gelaten zouden worden, dan zou de gemiddelde score 534,7 zijn.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school meet tussenresultaten middels de genormeerde CITO M toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven