De Tweemaster

Nassaupark 80 2161 KL Lisse

Schoolfoto van De Tweemaster

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een collega wordt de duo-partner gevraagd.

Wij hebben als stichting een samenwerking met IPPON personeelsdiensten. Zij zorgen voor vervanging van de zieke leerkracht.

zowel de intern begeleider, adj-directeur als de directeur staan geregeld voor de klas.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

NVT

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

nvt

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Als onderdeel van het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek, maken wij ons sterk op passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen.

Met verschillende voorzieningen in- en buiten de school kunnen wij 99 procent van de vraag naar onderwijs aan onze leerlingen bieden. Het laatste procent wordt verzorgd door externe partijen in overleg met ouders en bestuur/samenwerkingsverband.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven