De Tweemaster

Nassaupark 80 2161 KL Lisse

Schoolfoto van De Tweemaster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolpagina van openbare Daltonschool De Tweemaster

Wij hebben twee locaties waar wij daltononderwijs en openbaar onderwijs aanbieden in de gemeente Lisse. Locatie Nassaupark en locatie Gerard Doustraat. Het zijn twee volwaardige locaties. Leerkrachten, directie en ondersteunend personeel werken op beide locaties.

U bent van harte welkom voor een rondleiding en of kennismaking.

Graag tot ziens op een van onze locaties.

namens teamleden, kinderen en ouders van de Tweemaster.

Barbara Rotteveel en Jerry Leepel

directie obs De Tweemaster

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gecertificeerde Daltonschool
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Effectiviteit en doelmatigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school zijn de afgelopen twee jaar veel leerlingen zij-ingestroomd. Vanwege sluiting van twee basisscholen in de gemeente zijn leerlingen op zoek gegaan naar een nieuwe school. Zij zijn uitgekomen bij de Tweemaster. Van harte welkom.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
344
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven