Don Boscoschool

Ruishornlaan 29 2162 VW Lisse

Schoolfoto van Don Boscoschool

In het kort

Toelichting van de school

Eruit halen wat erin zit, in een positieve sfeer. Onze school voor speciaal basisonderwijs biedt passend onderwijs aan kinderen tussen vier en dertien jaar. Ons doel? Maximale ontwikkeling van iedere leerling, binnen zijn of haar mogelijkheden. Samen met leerlingen, ouders en netwerkpartners zorgen wij op de Don Boscoschool voor een positieve en veilige sfeer. Alleen als je je als kind geaccepteerd en veilig voelt, kun je je optimaal ontwikkelen. Door onze speciale pedagogische aanpak ontwikkelen onze leerlingen hun zelfvertrouwen en een reëel en positief zelfbeeld. Wij bieden uitdagend onderwijs op maat, in een uitdagende leeromgeving. De inzet van ICT en praktisch leren zijn hiervoor belangrijke ingrediënten.

De Don Boscoschool maakt onderdeel uit van de Aloysius Stichting.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Kracht
  • Onvoorwaardelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Don Boscoschool heeft de afgelopen jaren steeds minder leerlingen. Passend onderwijs zorgt er voor dat leerlingen met speciale onderwijsbehoeftes langer binnen het regulier onderwijs geholpen worden. Het imago van de school is prima, ouders en leerlingen zijn zeer tevreden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Don Boscoschool heeft momenteel het Hoorns model voor de schooltijden. Alle klassen maken 940 uur op jaarbasis. Volgend schooljaar zal de Don Boscoschool overstappen naar het 5 gelijke dagen model. De leerlingen gaan dan elke dag van 8:30 tot 14:00 naar school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven