Basisschool Sint Willibrordusschool

Oranjelaan 96 2161 KH Lisse

Schoolfoto van Basisschool Sint Willibrordusschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De St. Willibrordschool maakt deel uit van de Sophia Scholen. Binnen de Sophia Scholen kunnen we gebruik maken van een vervangingspool. Hieronder het overzicht hoe de vervanging van een leerkracht geregeld wordt.

Stappenplan vervanging:

Wij hebben op de St. Willibrordschool de afspraak dat een leerkracht zich ’s morgens tussen 7.00 uur en 7.30 uur afmeldt bij Nelly. Hieronder kunt u lezen wat de stappen zijn die dan genomen worden. Als de leerkracht ziek is kunnen we een beroep doen op de kleine vervangingspool van het bestuur. Lukt dat niet dan kunnen we vaak een beroep doen op de duo-partner. Parttimers vervangen soms ook in andere klassen dan waar ze normaal in lesgeven. Leerkrachten met bijzondere taken (zoals ICT,RT) kunnen als vervanging worden ingezet. Dit geldt ook voor onderwijsassistenten en stagiaires.

Het kan ook voorkomen dat er helemaal geen invalleerkracht beschikbaar is. In dat geval zoeken we eerst binnen de school naar een oplossing. Kinderen worden bijvoorbeeld over andere groepen verdeeld of groepen worden gecombineerd. In principe sturen we de kinderen niet naar huis. Dat doen we alleen als het echt niet anders kan en na het informeren de ouders.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven