Basisschool De Klarinet

Händelstraat 34 2162 AG Lisse

 • De leerlingen kunnen zien wat er per dag op de planning staat en wat ze gaan leren .
 • De Chromebooks worden gebruikt om naast het werk in schrift en werkboek verder te werken aan verdieping of toepassen van het geleerde.
 • Na de opdracht van de leerkracht, mogen de kleuters zelf kiezen wat ze gaan doen. Ze maken deze keuze zichtbaar op het planbord
 • Onze school ligt in een mooie groene omgeving.
 • We zijn trots op onze bibliotheek. In verschillende ruimtes van de school is een deel van deze bibliotheek, een boek is dus altijd dichtbij!

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Klarinet. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Verbinding
 • Samenwerking
 • Veiligheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Professionaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Klarinet is al een aantal jaar redelijk stabiel.  De leerlingen zijn verdeeld over 15 groepen.  Er zijn 3 kleutergroepen, allen heterogeen, wat betekent dat leerlingen van 4-5-6 jaar bij elkaar in 1 groep zitten. 

Vanaf groep 3 hebben wij homogene groepen. Dat betekent dat leerlingen van 1 jaargroep bij elkaar in de klas zitten. Van al deze groepen zijn er 2, dus 2 groepen 3, 2 groepen 4 etx. 

Wanneer de kleuters van groep 2 naar groep 3 gaan. Stellen we uit de  kleutergroepen de groepen 3 samen die evenwichtig is van samenstelling qua jongens, meisjes, gedrag en opbrengsten. 

Wanneer de leerlingen van groep 5 naar groep 6 gaan, stellen we de groepen opnieuw samen. Dit omdat in de middenbouwgroepen toch vaak nog verschillen in de groepen ontstaan qua aantal, maar ook wordt er meer duidelijk over gedrag en eventuele leerproblemen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
348
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven