Skoalle mei de Bibel 'De Griffel'

Siniastrjitte 13 9134 NX Lioessens

Schoolfoto van Skoalle mei de Bibel 'De Griffel'

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van 'De Griffel',

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo'n 8000 uur toe aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen nogal, in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten.

Op deze pagina vindt u informatie over ons onderwijs, onze plannen en onze resultaten. Uiteraard bent u van harte welkom om de sfeer in de school te komen proeven!

Team CBS de Griffel


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Drietalig
  • Samen groeien
  • Kanjertraining

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is ons leerlingaantal behoorlijk gegroeid. Onze school telde op 1 oktober 2020 officieel 74 leerlingen. De prognoses wijzen uit dat het leerlingenaantal de komende jaren rond de 70 leerlingen zal blijven.

Onze leerlingen komen voornamelijk uit de dorpen Morra en Lioessens.

Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen die passen binnen ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). In hoofdstuk 3.1 lichten wij dit toe.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds vorige schooljaar maken we gebruik van een soort van continurooster. Onze kinderen blijven tussen de middag allemaal op school eten.

De kleuters uit groep 1 zijn op dinsdag om 12:00 uur vrij.

De onderbouw (groep 1 t/m 4) is op vrijdag om 12:00 uur vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven