obs Prins Claus

Laan van Rapijnen 26 3461 GH Linschoten

Schoolfoto van obs Prins Claus

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren, leven en lachen
  • Iedereen is welkom
  • Pedagogisch vakmanschap
  • Deep learning
  • Cultuur en muziekonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op OBS Prins Claus starten we het nieuwe schooljaar met 168 leerlingen. Dit groeit nog uit tot ongeveer 180 leerlingen. We hebben acht groepen, twee kleutergroepen en verder 3 t/m 8 in een eigen leerjaar.  

Wij hebben geen wachtlijst voor leerlingen. Aanmelden kan nadat u een kennismakingsgesprek heeft gehad met de directrice. Bij broertjes en zusjes heeft u een intake gesprek met de leerkracht. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school behoort tot de stichting Onderwijsprimair. De stichting heeft ook een vertrouwenspersoon. In de klachtenregeling die u op de site van stichting Onderwijsprimair kunt terugvinden leest u wanneer u die kunt benaderen. Hieronder vindt u de contactgegevens:

Stichting School & Veiligheid

Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht

030 - 285 65 31 vertrouwenswerk@schoolenveiligheid.nl

Giti Bán – g.ban@schoolenveiligheid.nl – 030 - 285 66 08 Frank Brouwer – f.brouwer@schoolenveiligheid.nl – 030 - 285 66 35

Terug naar boven