Rooms Katholieke Basisschool De Lemborgh

Salviusstraat 2 6141 LK Limbricht

  • Het Leescafé is bedoeld om het leesplezier te bevorderen voor alle kinderen van onze school. 
Het aanbod is recent volledig vernieuwd!
  • Taalontwikkeling rondom het boek. We spelen en beleven de inhoud van het boek. In de groepen 1 t/m 6 beelden we op deze manier het boek uit.
  • Bij de kleuters wordt thematisch gewerkt. Rond het thema museum werd een heus museum gebouwd waarbij iedereen van harte welkom was!
  • Het zorgteam draagt zorg voor alle kinderen op onze school. Samen met de leerkrachten kijken we naar de behoefte van de groep en het kind.
  • Doorlopend zijn er allerlei creaties van kinderen te bewonderen in de verschillende hallen. Elke groep presenteert zijn werk op eigenwijze.

Het team

Toelichting van de school

Tevens is onze school een opleidingsschool voor studenten van de Nieuwste Pabo.

Dit betekent dat we elk jaar verschillende stagiaires op school hebben vanuit o.a. de PABO. Ook LIO- stagiaires (leraar in opleiding, 4e jaars) geven les in onze groepen. De groepsleerkracht blijft hierbij eindverantwoordelijke.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven