Rooms Katholieke Basisschool De Lemborgh

Salviusstraat 2 6141 LK Limbricht

  • Het LeescafĂ© is bedoeld om het leesplezier te bevorderen voor alle kinderen van onze school. 
Het aanbod is recent volledig vernieuwd!
  • Taalontwikkeling rondom het boek. We spelen en beleven de inhoud van het boek. In de groepen 1 t/m 6 beelden we op deze manier het boek uit.
  • Bij de kleuters wordt thematisch gewerkt. Rond het thema museum werd een heus museum gebouwd waarbij iedereen van harte welkom was!
  • Doorlopend zijn er allerlei creaties van kinderen te bewonderen in de verschillende hallen. Elke groep presenteert zijn werk op eigenwijze.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door 259 leerlingen. Onze school staat in een dorpskern, vallend onder de gemeente Sittard-Geleen en bestaat uit laagbouw.

De school heeft een spilfunctie binnen het dorp, we werken samen met verenigingen en proberen zoveel mogelijk samen te doen. Het voedingsgebied is uitgebreid met de kern Limbrichterveld en Hoogveld. Limbrichterveld is een wijk naast Limbricht, met veel sociale woningbouw, maar ook hoogbouw en huurwoningen. Hoogveld is een nieuwbouwwijk met vooral laagbouw met voornamelijk koopwoningen maar ook een deel huurwoningen. Leerlingen uit deze kernen hebben de mogelijkheid om te kiezen tussen de scholen in Hoogveld en Limbricht.

Onze school is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven