Rooms Katholieke Basisschool De Lemborgh

Salviusstraat 2 6141 LK Limbricht

  • Het LeescafĂ© is bedoeld om het leesplezier te bevorderen voor alle kinderen van onze school. 
Het aanbod is recent volledig vernieuwd!
  • Taalontwikkeling rondom het boek. We spelen en beleven de inhoud van het boek. In de groepen 1 t/m 6 beelden we op deze manier het boek uit.
  • Bij de kleuters wordt thematisch gewerkt. Rond het thema museum werd een heus museum gebouwd waarbij iedereen van harte welkom was!
  • Doorlopend zijn er allerlei creaties van kinderen te bewonderen in de verschillende hallen. Elke groep presenteert zijn werk op eigenwijze.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school verwelkomen we veel kinderen die woonachtig zijn in Limbricht en Hoogveld (Sittard). Met name binnen de groep kinderen die vanuit Hoogveld naar onze school komen zien we de laatste jaren een stijging. Verder zien we dat een aantal nieuwe ouders vanuit verhuizingen of andere redenen onze school weet te vinden. Hier zijn wij trots op. Op deze manier hopen we de krimp handen en voeten te kunnen geven.

Samen bouwen we verder aan goed onderwijs voor al onze leerlingen!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
255
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven