Antonius

Vicariestraat 2 7137 MN Lievelde

Schoolfoto van Antonius

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Afgelopen schooljaar (2018-2019) hebben ouders de oudertevredenheidsonderzoek van de Succes!Spiegel ingevuld. Bovenschools wordt dit 2 jaarlijks onder de ouders, leerlingen en team uitgezet.

De uitkomsten zijn met het team bekeken en geanalyseerd. Van de analyse is een kort verslag met actiepunten gemaakt. Dit verslag is gedeeld met de ouders.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven