Antonius

Vicariestraat 2 7137 MN Lievelde

Schoolfoto van Antonius

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen ons bestuur hebben alle scholen extra formatie gekregen on de eerste vervanging te regelen als een leerkracht ziek is of recht heeft op verlof. Na 2 weken afwezigheid wordt er een vervanger geregeld. 

Het hele schooljaar heeft de school een of meerdere dagen iemand boventallig die, als er geen ziekte en/of afwezigheid van een collega is, andere taken kan doen om bv een groepsleerkracht te ontlasten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons kleuteronderwijs is ontwikkelingsgericht. We werken in projecten. In die projecten zitten de leerlijnen rekenen en ontluikende geletterdheid. Taal, woordenschat en leesbeleving zit ruim in ons onderwijsaanbod.

Ieder dag is het aanbod gevarieerd en is vraag- en ontwikkelingsgericht.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Niet iedere week ziet het rooster er hetzelfde uit. Dit is een gemiddelde urenberekening.

Per seizoen komen er projecten aan bod die gaan over de christelijke feesten, landelijke vieringen en maatschappelijke onderwerpen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Totaal: 

De school voldoet voor 100  % aan het profiel van de smalle ondersteuningsschool.

De school voldoet voor 83 % aan het profiel van de brede ondersteuningsschool.

De school voldoet voor 61 % aan het profiel van de inclusieve school.   

De Antoniusschool herkent zich het meest in het profiel van de brede ondersteuningsschool.

Meer informatie kunt u vinden in het schoolondersteuningsprofiel. Deze kunt u op deze website downloaden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven