Basisschool t Rendal

Offermansstraat 9 5715 AM Lierop

  • Schoolfoto van Basisschool t Rendal
  • Schoolfoto van Basisschool t Rendal
  • Schoolfoto van Basisschool t Rendal
  • Schoolfoto van Basisschool t Rendal
  • Schoolfoto van Basisschool t Rendal

In het kort

Toelichting van de school

Welkom 
U vindt hier veel informatie over onze school 't Rendal.
Naast veel algemene informatie, vindt u hier ook informatie vanuit de overheid en vanuit de inspectie.
De school geeft bij deze informatie een toelichting.

U bent natuurlijk altijd van harte welkom op school of bezoek eens onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opbrengstgericht
  • Kindgericht
  • Verantwoordelijkheid
  • Relatie
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

'T Rendal is een kleinschalige school. In het schooljaar 2019-2020 is er een kleine leerling stijging.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven