Eben Haëzerschool

Rembrandt van Rijnstraat 33 4033 GG Lienden

Schoolfoto van Eben Haëzerschool

In het kort

Toelichting van de school

De EHS: een goede basis voor nú en later!

De Eben Haëzerschool is een protestants-christelijke basisschool in het dorp Lienden in de mooie Betuwe. De school telt ongeveer 275 leerlingen, die verdeeld zijn over 12 groepen. Het team bestaat uit 23 enthousiaste collega’s, die zich betrokken weten bij de kinderen en zich inzetten voor goed onderwijs. De Eben Haëzerschool wil ieder kind een solide en veilige basis meegeven voor de verdere toekomst. Kennis en vaardigheden die nodig zijn om in deze samenleving een plekje te kunnen innemen. Zorg op maat als dat nodig is. En dat alles vanuit het grote doel om te mogen leven tot eer van onze Schepper.

Wilt u dit zelf komen ervaren? U bent van harte welkom op onze school! Een afspraak kunt u telefonisch (0344-602060) of  via mail (directie@ehslienden.nl) met onze directeur maken. Na dit gesprek kunt u besluiten of de Eben Haëzerschool de plek is voor uw kind.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • goede basis voor nú en later!
  • Oog en hart voor ieder kind
  • Respect
  • Betrokkenheid
  • B-fit school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
250
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven