OBS de Sterappel

Schoolstraat 2 4033 GK Lienden

  • Het karakteristieke schoolgebouw straalt gezelligheid uit, zowel van binnen als van buiten.
  • Deze petten zijn duidelijk zichtbaar in iedere klas. Een wezenlijk onderdeel van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Bij ons op school leer je samen, maar ook alleen. Wij gebruiken voor het samen leren diverse co√∂peratieve werkvormen.
  • Ieder kind moet tot ontwikkeling komen en blijven, ongeacht zijn/haar niveau.
  • Wij zetten extra in op bewegend leren en geven hier gestructureerd invulling aan m.b.v. beweegpaden in de school en soms lesgeven buiten.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Twee keer per jaar nemen wij KanVas af. Dit is een vragenlijst voor kinderen die betrekking heeft op het welbevinden. De tevredenheidspeiling onder de leerlingen volgt nog.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op OBS De Sterappel werken wij graag samen met de ouder/verzorger. Wij zien hen als educatief partner. Zowel de ouders/verzorgers handelen in het belang van het kind en juist daarom is die samenwerking zo belangrijk. 

Wij zijn trots op de resultaten van de laatste peiling. Er is veel veranderd. Er is rust en regelmaat. Ook de schoolregels zijn strakker neergezet en helder voor de ouders/verzorgers en de kinderen. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten genoemd. Daar zijn wij al mee bezig of daar gaan wij mee aan de slag. 

Wilt u heel snel een helder beeld hebben van het resultaat van deze peiling, dan verwijzen wij u naar de conclusie op bladzijde 12.

Veel leesplezier!

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven