OBS de Sterappel

Schoolstraat 2 4033 GK Lienden

  • Het karakteristieke schoolgebouw straalt gezelligheid uit, zowel van binnen als van buiten.
  • Deze petten zijn duidelijk zichtbaar in iedere klas. Een wezenlijk onderdeel van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Bij ons op school leer je samen, maar ook alleen. Wij gebruiken voor het samen leren diverse coöperatieve werkvormen.
  • Ieder kind moet tot ontwikkeling komen en blijven, ongeacht zijn/haar niveau.
  • Wij zetten extra in op bewegend leren en geven hier gestructureerd invulling aan m.b.v. beweegpaden in de school en soms lesgeven buiten.

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een moderne kleurrijke openbare basisschool aan de rand van het mooie Lienden. Op onze school zitten ruim 200 leerlingen.

Op de Sterappel zorgen we voor een veilige, sfeervolle, professionele en uitdagende leeromgeving, waarbij we rekening houden met de diversiteit van de leerlingen en leerkrachten. Wij stemmen waar nodig ons onderwijs af op de individuele behoefte en leerstijl van een kind. Het kind staat bij ons centraal. We werken en leren samen, waarbij we onder andere gebruik maken van tablets en touchscreens.

Naast de kennisontwikkeling schenken wij, met ons bevlogen en dynamisch team, ook aandacht aan de vaardigheden op het gebied van creativiteit, expressie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen met plezier naar school komen, dat ze zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen. Alleen dan kan een kind groeien en zich optimaal ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei en ontwikkeling
  • Samen leren
  • Diversiteit
  • Wederzijds vertrouwen
  • Sociale veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven