Basisschool Sint Joris

Waterhoen 1 7132 DK Lichtenvoorde

Schoolfoto van Basisschool Sint Joris

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de St. Jorisschool. Onze school is gevestigd in een rustige woonwijk in Lichtenvoorde. We hebben ongeveer 290 leerlingen die verdeeld zijn over 13 groepen.

Ons motto is: "Nieuwsgierig durven te doen".

Deze slogan vindt zijn basis in de visie van de school die gebaseerd is op vijf pijlers:

- Veiligheid en geborgenheid: We vinden het belangrijk dat onze leerligen zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen die met een positief zelfbeeld de wereld tegemoet treden. Vertrouwen in, met en op elkaar, respect en aandacht voor het sociale aspect zijn hierin sleutelwoorden.

- Saamhorigheid: Leren doe je samen. We willen de saamhorigheid tussen leerlingen, leerkrachten en ouders bevorderen zodat de individuele ontwikkeling van de betrokkenen gestimuleerd wordt. Niet alleen kinderen leren van en met elkaar maar ook leerkrachten en ouders nemen hier een belangrijke plaats in. Laagdrempeligheid en korte lijnen zijn hier sleutelwoorden. Samen staan we sterk!

- Uitdagende leeromgeving: We zorgen voor een stimulerende leeromgeving door het aanbieden van een gevarieerd en aantrekkelijk programma met mogelijkheden tot differentiatie, zelfstandig werken en keuzewerk waarbij ruimte is voor het eigen maken van de leerstof op een manier die bij het kind past.

- Onderwijs op maat: We gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. Dat betekent niet dat ieder kind een eigen programma volgt. Het betekent wel dat wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften en interesses van leerlingen en rekening houden met verschillen. Inspringen op de competenties van leerlingen, aanspreken op en gebruikmaken van competenties zijn daarbij sleutelwoorden.

- Oog voor kwaliteit: We streven naar een optimale ontwikkeling van leerlingen én leerkrachten. "Eruit halen wat er in zit", continuiteit, oog voor vernieuwingen en deskundigheid zijn hierbij de sleutelwoorden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kennis
  • Passie
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
280
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven