Basisschool De Leeuw

't Hof 2 7131 DR Lichtenvoorde

Schoolfoto van Basisschool De Leeuw

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze schoolpagina! Dit SchoolVenster geeft u een beeld van basisschool De Leeuw, wij zijn een samenwerkingsschool openbaar en katholiek onderwijs. De gegevens zijn afkomstig van het ministerie (DUO), de inspectie en van onszelf. Als het nodig is geven we een korte toelichting bij de vensters.

Wij hopen dat de informatie u een helder beeld geeft van onze school. Graag verwijzen we u naar de website van onze school, www.basisschooldeleeuw.nl. Om basisschool De Leeuw echt te leren kennen nodigen we u uit om een afspraak te maken voor een bezoek (0544-373475). Wij laten u graag zien hoe er bij ons op school wordt gewerkt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier / Geluk
  • Veiligheid
  • Ondernemend (creativiteit)
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven