School voor Speciaal Basisonderwijs St Ludgerus

Varsseveldseweg 12 7131 BJ Lichtenvoorde

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Ludgerus

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onszelf. Bij sommige indocatoren vindt u een door ons geschreven toelichting.

Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Voor gedetaileerde informatie verwijzen wij naar de website van de school: www.sboludgerus.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Respect
  • Dialoog
  • Plezier
  • Maatwerk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de St. Ludgerusschool schommelt de afgelopen 10 jaar tussen de 75 en 85 leerlingen op de teldatum. In de loop van het jaar stromen er kinderen in en komt het leerlingen aantal gemiddeld tussen de vijf en vijftien leerlingen hoger te liggen (80 tot 95 leerlingen). Dit leerlingenaantal vormt een goede basis om goed onderwijs te garanderen.

Zodra het leerlingenaantal boven de 90 leerlingen komt, wordt het opstarten van een zevende groep overwogen. De gemiddelde groepsgrootte blijft zo op 15 leerlingen liggen. In de onderbouw twaalf tot veertien kinderen, in de midden- en bovenbouw zestien kinderen.

Weergave

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners Toelichting

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven