Basissch BijEen locatie St. Jozefschool

Schatbergstraat 81 7131 GK Lichtenvoorde

Schoolfoto van Basissch BijEen locatie St. Jozefschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de St. Jozefschool uit Lichtenvoorde. Onze school is gevestigd in een rustige woonwijk in Lichtenvoorde. We hebben ongeveer180 leerlingen die verdeeld zijn over 8 groepen.

Ons motto is: "Een uitdagende school voor een stevige basis".

Om goed in de maatschappij te kunnen functioneren is het belangrijk dat kinderen een stevige basis krijgen. In de eerste plaats leren de kinderen de basisvaardigheden taal, lezen, rekeken en schrijven. Daarnaast zijn ook andere vaardigheden van wezenlijk belang. Wij besteden aandacht aan W.O., sport en spel en creatieve vakken. Een stevige basis betekent ook dat we bouwen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Belangrijke bouwstenen zijn zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Wij willen dat kinderen zich op onze school veilig voelen en met plezier naar school komen. Daar is een omgeving voor nodig waarin kinderen leren samenwerken en leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen doen en laten. Wij willen kinderen een klimaat bieden waarin ze naast leren, ook in staat worden gesteld hun zelfkennis, zelfvertrouwen en positief gedrag te ontwikkelen. Dit is de basis van waaruit we werken.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De hele Achterhoek heeft momenteel te maken met ontgroening. Dat betekent dat het leerlingenaantal voor de meeste scholen de komende jaren achteruit zal lopen. Zoals u kunt zien geldt dit ook voor de Jozefschool. Deze tendens zal zich de komende jaren nog voortzetten.

Weergave

Leerlingen
342
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven