CBS Het Kompas

Gregoriuslaan 40 4128 SZ Lexmond

 • Samen spelen op het schoolplein
 • Samen spelen op het schoolplein
 • Samen zitten en kletsen op ons schoolplein, dat steeds groener zal worden
 • Samenwerken met je maatje
 • Voelen, spelen en samenwerken op ons mooie schoolplein.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van CBS Het Kompas in Lexmond. CBS Het Kompas is een christelijke basisschool met als motto: 'Voor ieder kind de juiste koers!'. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze website: www.kompaslexmond.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vernieuwend
 • Verbindend
 • Stabiliteit
 • Kwaliteitsbewust
 • Waardevol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS Het Kompas vertoont de laatste jaren een groei. We werken met 10 groepen. We hebben:

 • Groep 0/1/2A
 • Groep 0/1/2B
 • Groep 0/1/2C
 • Groep 3
 • Groep 4A
 • Groep 4B
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • groep 8
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven