Bs De Zonnehof

Pastoor de Fauwestraat 11 6091 NS Leveroy

Schoolfoto van Bs De Zonnehof

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Regelmatig wordt een enquête gehouden onder de ouders, leerlingen en leerkrachten van onze school. In een cyclus van drie jaar komen deze enquêtes aan bod. Deze enquêtes geven ons een goed beeld van zaken die goed lopen op onze school of zaken die verbeterd dienen te worden. De rapportages worden na afloop aan de betreffende doelgroep gerapporteerd. In maart 2018 is de laatste leerlingtevredensheidpeiling geweest. Deze hebben de leerkrachten met de leerlingen besproken. Tevens zijn de bevindingen aan bod geweest in de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad.

In de bijlage vindt u de resultaten van de leerlingtevredenheidspeiling 2018.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Eenmaal per drie schooljaren nemen we een oudertevredenheidspeiling af. De laatste peiling is afgenomen in maart 2020.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven