Bs De Zonnehof

Pastoor de Fauwestraat 11 6091 NS Leveroy

Schoolfoto van Bs De Zonnehof

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Zonnehof. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Betrokken
  • Doelgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school wordt bezocht door ruim 80 leerlingen. Natuurlijk varieert dat jaarlijks. Als alle lesuren van de leerkrachten bij elkaar worden opgeteld, komt men uit op 5,6 volledige banen, ingevuld door 7 leerkrachten, Interne begeleider, ondersteuner (voorheen RT) en directie. We werken in alle acht groepen met combinatiegroepen. Verdeeld over 4 lokalen binnen het gebouw. Tevens wordt de centrale hal gebruikt om kinderen te laten werken. De groepsgrootte proberen we steeds zo verantwoord mogelijk te houden. Elk jaar wordt opnieuw besproken hoe we de groepen het beste kunnen samenstellen. Pedagogisch en didactisch maken we als team een weloverwogen verdeling.
Weergave

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderopvang wordt verzorgd door stichting Okido en vindt plaats op onze basisschool. Deze opvang is gerealiseerd middels een combinatiegroep voor 0 tot 13 jarigen. Momenteel is deze opvang op maandag en donderdag, van 7.30 tot 18.00 uur. Wegens een toename in aanmeldingen is er een uitbreiding naar de dinsdag.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven