Kindcentrum de Rietgors

Spankerenseweg 3 6974 BA Leuvenheim

Schoolfoto van Kindcentrum de Rietgors

In het kort

Toelichting van de school

De Rietgors is een kleine openbare school in de kern Leuvenheim, net buiten Brummen. De mooie locatie geeft de kinderen veel ruimte in en rond de school. We werken in drie combinatiegroepen. Groep 1/2/3, groep 4/5 en groep 6/7/8. Doordat de groepen klein en overzichtelijk zijn, is er veel aandacht voor ieder kind persoonlijk. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Rietgors. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De school is bindende factor
  • Uitdagende leeromgeving Jeelo
  • Passend Onderwijs
  • Enthousiast team
  • Onderwijsvernieuwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
58
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven