't Bijenveld

Reusensestraat 6 6578 AR Leuth

  • Schoolfoto van 't Bijenveld
  • Schoolfoto van 't Bijenveld

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Terugkoppeling Schooltevredenheidsonderzoek bij ouders In het voorjaar van 2018 heeft 46% van onze ouders meegedaan aan ons schooltevredenheidsonderzoek.

Deze ouders hebben onze school gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 7.6.

Wij zijn tevreden dat 90% van de ouders aangeeft dat hun kind met plezier naar school gaat. Daarnaast geeft 92% aan dat hun kind zich veilig voelt op school. In een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief leest u de samenvatting van dit tevredenheidsonderzoek. Hierin leest u de top 10 van tevredenheid ouders en top 10 ontevredenheid ouders. In samenspraak en afstemming met het team en onze MR zijn wij aan de slag gegaan met deze input en ontwikkelpunten.

Enkele ingezette acties hebben wij in onze nieuwsbrieven met u gedeeld. Zoals aandacht voor toilet hygiëne, opruimen, werken aan leerrendement en opbrengsten van onze leerlingen, het gestructureerd werken met ons programma SCOL voor sociaal emotionele ontwikkeling.

Ons uitgangspunt is; “afspraak naar buiten is een opdracht naar binnen”. We hopen dat u de ingezette acties terugziet en herkent in onze school en ons onderwijs. Uiteraard blijven we hier hard aan werken, zodat de kinderen (en u) met nog meer plezier en succes naar onze basisschool ‘t Bijenveld gaan.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven