't Bijenveld

Reusensestraat 6 6578 AR Leuth

  • Schoolfoto van 't Bijenveld
  • Schoolfoto van 't Bijenveld
  • Schoolfoto van 't Bijenveld
  • Schoolfoto van 't Bijenveld
  • Schoolfoto van 't Bijenveld

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 geven de school een gemiddeld rapportcijfer van een 8 en zijn erg tevreden over de school, hun klas, de leerkrachten en de lessen op school. De leerlingen scoren op het gebied van welbevinden een 7,3. In de groepen zijn de scores besproken en hebben de leerlingen hun reactie hierop mogen geven. Actiepunt voor volgend jaar is om de leerlingenraad de opdracht mee te geven vaker in de groepen te bespreken wat leerlingen goed en minder goed vinden gaan.  
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april 2022 heeft 35% van de ouders deelgenomen aan het oudertevredenheidsonderzoek. Alhoewel dit percentage onvoldoende is in het kader van betrouwbaarheid, zijn we blij met deze input. Hoe meer ouders de vragenlijst namelijk invullen, hoe beter de resultaten de werkelijkheid weerspiegelen.

Het gemiddelde cijfer dat de ouders die meegewerkt hebben ons geven, is een 7,2.  Meest tevreden zijn de ouders over het feit dat de leerlingen zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan. Verbeterpunten voor het team hebben betrekking op de informatievoorziening en het bieden van voldoende uitdaging voor alle leerlingen op ieder ontwikkelingsgebied.  

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven