't Bijenveld

Reusensestraat 6 6578 AR Leuth

 • Schoolfoto van 't Bijenveld
 • Schoolfoto van 't Bijenveld
 • Schoolfoto van 't Bijenveld
 • Schoolfoto van 't Bijenveld
 • Schoolfoto van 't Bijenveld

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het venster van basisschool 't Bijenveld in Leuth.

Onze school is een reguliere basisschool waar kinderen en leerkrachten in beweging zijn en komen. Een school waar kinderen de ruimte krijgen om hun persoonlijke talenten te ontplooien. Wij hebben een goede en gezonde sfeer, waarbinnen zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid wordt geoefend en gewaarborgd.

Belangrijke voorwaarden om in beweging te komen vinden wij: samenwerkend leren, leren in een veilige omgeving, acceptatie van elkaar, sportief gedrag en gezond gedrag.

Onze school blijft in beweging door een continu proces van plannen maken, uitvoeren, evaluaren en bijstellen. Wij doen met ons team en in samenspraak met kinderen en hun ouders. Er is binnen onze organisatie volop ruimte voor vernieuwing, verbetering en uitdaging.

Wij gaan en staan voor kwalitatief goed onderwijs en een mooie basisschoolloopbaan voor onze kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • actief en in beweging
 • betekenisvol en betrokken
 • opbrengstgericht onderwijs
 • Jeelo onderwijs
 • een veilige schoolomgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze basisschool zitten rond de 120 leerlingen.

 • U kunt uw kind te allen tijde aanmelden. Bekijk hiervoor ook onze website www.bijenveld.com
 • Ieder kind kan, op de dag dat hij 4 jaar is, officieel op onze school geplaatst worden.
 • In onze gemeente werken wij via de 'warme overdracht' vanuit de peuterspeelzaal, kinderopvang e.d. Hierin heeft u als ouder een belangrijke rol.
 • Naast de 'warme overdracht' heeft u ook een intakegesprek en rondleiding door de school met de directeur. Uw kind is dan ook van harte welkom.
 • Vanaf dat uw kind 3 jaar en 10 maanden oud is, kan het wennen op onze school starten.
 • Deze wenmomenten (ongeveer 5 tot 10 dagdelen) worden in overleg met de leerkracht en u gepland.
 • Afhankelijk van de verjaardagsdatum beslissen wij wanneer uw kind in het schooljaar kan instromen.
 • Komt uw kind van een andere school, dan gaan wij in overleg met de vorige school om een juiste doorstroom naar onze school mogelijk te maken.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven