Basisschool KLA4

Asschatterweg 36 b 3831 JT Leusden

  • Welkom op basisschool KLA4!
  • Schoolfoto van Basisschool KLA4
  • Schoolfoto van Basisschool KLA4
  • Schoolfoto van Basisschool KLA4
  • Schoolfoto van Basisschool KLA4

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op KLA4,

KLA4 is een interconfessionele TOM (Team Onderwijs op Maat) school in Leusden, voortgekomen uit CBS de Vallei en KBS Klimrakker. De nieuwe school is op 22 augustus 2016 geopend in een spiksplinternieuw gebouw! De 4 kernwaarden van onze school zijn: Leerzaam, Zorgzaam, Vreedzaam en Duurzaam. Deze kernwaarden zijn de basis voor ons onderwijs. We zijn trots op ons mooie, nieuwe gebouw Atria in de wijk Alandsbeek in Leusden. We zijn de enige school in Nederland met een eigen kinderboerderij, de Dierenvallei. Er gaan zo’n 260 kinderen naar onze school. Op onze website kunt u heel veel andere informatie vinden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leerzaam
  • Zorgzaam
  • Vreedzaam
  • Duurzaam
  • Interconfessioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er gaan zo'n 260 leerlingen naar KLA4. Dit aantal is licht groeiende. 

KLA4 komt voort uit De Vallei en Klimrakker.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
253
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven