Basisschool 't Palet

Willem Alexanderhof 6 3832 JN Leusden

Schoolfoto van Basisschool 't Palet

In het kort

Toelichting van de school

‘t Palet doet je durven!

Vertrouwen is onze basis en vanuit vertrouwen groeien en durven is wat wij jou toe wensen.Jij mag bij ons ontdekken wie je bent, waar je van houdt, wat je kunt en wat je wilt. Jij krijgt bij ons de speelruimte voor jouw plannen, successen en jouw fouten. Daar leren en groeien  we samen van. Jij bent en blijft aan de beurt en wij durven jou op je eigen benen te laten staan. Wij zijn iedere dag opnieuw weer nieuwsgierig naar jou! 

Je bent welkom bij ‘t Palet

Al meer dan een eeuw verzorgt ’t Palet onderwijs in Leusden. Wij zijn gestart aan de Ooievaarshorsterweg en in 1967 is ’t Palet verhuisd naar de Willem de Zwijgerlaan in Leusden-Zuid. In maart 2011 zijn we verhuisd naar de Tabaksteeg, waar we onze intrek hebben genomen in het Multi Functionele Centrum 'Antares'. Als team geven we dagelijks samen vorm aan het onderwijs op school. In team- en bouwvergaderingen, ontwikkelgroepen en tijdens studiedagen hebben veelvuldig overleg over hoe wij het onderwijs beter en leuker voor de kinderen kunnen maken. Binnen een duidelijke structuur wordt de school geleid door de directeur. De directeur vormt samen met de bouwcoördinatoren en de Interne Begeleiders het managementteam. De bouwcoördinatoren hebben naast het lesgeven aan de groep één dag per week een coördinerende taak in de onder- en bovenbouw. De interne begeleiders helpen, coördineren en sturen aan op het gebied van de leerlingenzorg. Op ’t Palet zijn er bij de start van het schooljaar 2021-2022 395 kinderen verdeeld over zestien groepen: drie groepen 1-2, twee groepen 3, twee groepen 4, drie groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Efficiency
  • Samenwerken
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
378
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven