GBS Het Christal

De Biezenkamp 286 3831 JA Leusden

Schoolfoto van GBS Het Christal

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Over het algemeen zijn leerlingen blij dat ze op Het Christal zitten: de gemiddelde score is 3,3 op een schaal van 1-4.

De leerkracht legt duidelijk uit, leerlingen hebben genoeg vriendjes en vriendinnetjes en de kinderen vinden het fijn om op een christelijke school te zitten. Een mogelijk verbeterpunt is dat leerlingen aangeven de lessen taal en rekenen niet altijd te waarderen (score 2,5; landelijk gemiddelde 2,7).

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De samenwerking tussen ouders en school is één van de kwaliteiten van Het Christal. De lijntjes zijn kort, waardoor we goed en snel contact hebben. Dit geeft kinderen optimaal ruimte om zich te ontwikkelen, thuis én op school.

Resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder ouders vindt u als bijlage bij deze pagina. Omdat wij niet de vragenlijst van Scholen op de Kaart gebruiken, staan de resultaten niet onder het kopje 'tevredenheidsonderzoek'. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven