GBS Het Christal

De Biezenkamp 286 3831 JA Leusden

Schoolfoto van GBS Het Christal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2014-2015 nemen we in groep 8 de Cito Eindtoets af. De jaren daarvoor namen we de GPC Eindtoets af. De resultaten op het Christal liggen stabiel op of boven het gemiddelde. Het onderwijs leidt dus tot mooie resultaten!

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de tabellen ziet u de niveaus waarop leerlingen van De Kleine Beer uitstromen. Het is voor ons belangrijk dat ieder kind het optimale uit zichzelf kan halen: of dat een vmbo-, havo- of vwo-opleiding is hangt af van het specifieke kind.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Aan het begin van schooljaar 2015-2016 heeft de Onderwijsinspectie ons onderwijs beoordeeld. De Inspectie heeft gezien dat de kwaliteit op De Kleine Beer op orde is. De eindresultaten zijn voldoende en er wordt goed les gegeven. De Inspectie schrijft hierover: "In de lessen scheppen de leraren een ondersteunend pedagogisch klimaat en een rustige taakgerichte werksfeer. De lessen zijn gestructureerd en de uitleg is helder." 

Over het schoolklimaat schrijft de Inspectie: "De Kleine Beer heeft een veilig en prettig schoolklimaat. Er is oog voor het welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen. Leerlingen en ouders geven aan dat ze zich gezien voelen." 

Al met al een resultaat waar we trots op zijn! De komende jaren willen we het mooie wat er staat vasthouden. Waar dat kan werken we ook hard om ons onderwijs nóg beter te maken, bijvoorbeeld rond brede talentontwikkeling.

Terug naar boven