GBS Het Christal

De Biezenkamp 286 3831 JA Leusden

Schoolfoto van GBS Het Christal

Het team

Toelichting van de school

Het team van Het Christal is enthousiast en professioneel. In ons team is ruimte voor ervaring én vernieuwing, zoals u ook in de cijfers terug kunt zien.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op het Christal willen we kinderen tot bloei laten komen. Daarom bieden we passend aanbod voor álle leerlingen. Hierbij is de totale omgeving betrokken: de leerkracht, leerling en ouder(s) dragen allemaal op hun eigen wijze bij aan de ontwikkelruimte van de leerling. Als uw kind extra hulp nodig heeft, gaan we met elkaar in gesprek of en hoe we dat vorm kunnen geven. 

Op onze school hebben we naast de groepsleerkrachten een specialist hoogbegaafdheid, een Intern Begeleider en een Remedial Teacher. Zij ondersteunen kinderen die net iets anders nodig hebben dan de rest. Als dat nodig is, kunnen we daarnaast externe hulp inzetten via samenwerkingsverband De Eem.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven