Montessori Basisschool 't Ronde

Uilenhoeve 39 3831 TX Leusden

  • Schoolfoto van Montessori Basisschool 't Ronde
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool 't Ronde
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool 't Ronde

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Montessorischool 't Ronde!

Fijn dat we ook via dit kanaal informatie kunnen geven over onze school. Graag verwijzen we u naar onze website www.montessorischool.nl. Op de site geven we naast achtergrondinformatie veel praktische zaken aan.

Wilt U meer informatie: neem contact op met Jeannette Ridderhof, tel: 033-4940574 of per mail: ronde@montessorischool.nl. 

Naast basisonderwijs biedt montessori kindcentrum 't Ronde ook montessori-kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar en BSO aan. De kinderopvang en BSO wordt georganiseerd door Humankind kinderopvang en -ontwikkeling.

Hartelijke groet van het team 't Ronde

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori
  • Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Montessorischool 't Ronde heeft 9 groepen:

3 onderbouwgroepen (leerjaren 1 en 2),

3 middenbouwgroepen (leerjaren 3, 4 en 5) en

3 bovenbouwgroepen (leerjaren 6, 7 en 8).

Naast basisonderwijs biedt 't Ronde montessori kinderopvang (0 tot 4 jaar) en BSO. De organisatie is in handen van Kinderopvang Humankind.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Continurooster voor alle leerlingen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven