Basisschool De Meent

Kapelweg 3 5809 AJ Leunen

Schoolfoto van Basisschool De Meent

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Basisschool De Meent, Leunen, op de website van ‘Scholen op de kaart’ / ‘Vensters PO’. Onze school is één van de scholen van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio (SPOVenray). Alle scholen van de SPOV vinden het belangrijk om transparant te zijn over hun resultaten en andere gegevens zoals die op deze pagina worden weergegeven. Daarnaast vinden we het echter van groot belang dat deze gegevens in de juiste context worden geplaatst. Cijfers alleen zijn onvolledig als het gaat over de opbrengsten en het functioneren van de school. Wij zijn van mening dat een school veel meer is dan de resultaten die op deze pagina staan vermeld. Daarom willen we u vragen onze website, www.bs-demeent.nl, te bezoeken. Hierop vertellen we u waar we voor staan, wat belangrijk is voor de interpretatie van de gegevens en de context waarin deze worden behaald. Op de hoofdpagina van onze website staat een button waarmee u kunt doorklikken naar onze resultaten. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de school, info@bs-demeent.nl, of SPOVenray, info@spovenray.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bewegend leren
  • Vreedzame school
  • Executieve functies
  • MI
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
243
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven