KC De Verbinding

Barbarastraat 1 6663 ML Lent

  • Gemaakt door een van onze kinderen, vier jaar oud.
  • Vieren en feesten zijn voor ons belangrijk. Met Carnaval heten wij het Bluumpkes Paleis. Logo ontworpen door een ouder van onze school.
  • Totdat ons nieuwe gebouw klaar is, zitten wij in tijdelijke huisvesting aan de Barbarastraat.
  • Begin 2021 zal de bouw van ons nieuwe gebouw starten.
  • De visie van onze school zit in ons logo verwerkt: thuis-wereld-toekomst-verleden-relatie-in verbinding

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • OGO: Ontwikkelingsgericht
  • KiVa: Oplossingsgericht
  • Bewegend Leren & activeren
  • Relatie: MijnRapportfolio
  • Procesgerichte didactiek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Verbinding is de nieuwste school in Lent, het dorp ten noorden van Nijmegen. Ooit groeiden hier de fruitbomen en stonden er veel kassen. Nu floreert er een nieuwe wijk met veel jonge kinderen, nieuwe gezinnen. Dit maakt de wijk dynamisch en bruisend van de activiteiten. De wijk heeft vier basisscholen waartussen De Verbinding ontstaan is vanuit het tekort aan kindplaatsen in de wijk. We zijn in augustus 2018 gestart met ruim 50 kinderen en groeien vanaf de kleuterbouw door naar een volwaardig Integraal Kindcentrum van 460 kinderen van 0 t/m 12 jaar. We zijn gehuisvest in een tijdelijke locatie aan de Barbarastraat, tussen Brede School Het Talent in het multifunctioneel centrum de STER en Kindcentrum De Verwondering in. Deze tijdelijke locatie is niet een ideale situatie, maar geeft ons wel de tijd om een prachtig nieuw schoolgebouw te ontwerpen, passend bij onze eigen visie en populatie. Kinderen, ouders en medewerkers denken actief mee in de vormgeving van IKC De Verbinding.

Ons aanmeldingsbeleid kunt u vinden op onze website: www.de-verbinding.info

Weergave

Leerlingen
86
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij vormen in de toekomst een integraal kindcentrum voor 0 tot 12 jarigen. In de toekomst zal er opvang zijn voor vijf dagen in de week van 7.30u tot 18.00u. Het onderwijs zal vormgegeven worden tussen 8.30u en 14.00u. 

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven