KC De Verbinding

Steltsestraat 50 6663 BS Lent

  • In maart 2022 zijn wij verhuisd naar een prachtig nieuw gebouw.
  • De visie van onze school zit in ons logo verwerkt: thuis-wereld-toekomst-verleden-relatie-in verbinding
  • Samen leren ontdekken wie je eigenlijk al bent. Voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar één wereld.
  • Net als op de boerderij doen de kinderen in de hal hun buitenschoenen uit en wordt door de volwassenen het goede gesprek gevoerd.
  • Vanuit de vertrouwde mentorkring leren kinderen de wereld ontdekken op het leerplein.

In het kort

Toelichting van de school

Iedereen is welkom!

De Verbinding is een algemeen-toegankelijke/bijzonder-neutrale basisschool en wil letterlijk verbinden tussen het traditionele onderwijs dat uitgaat van de lesmethodes en het innovatieve onderwijs dat uitgaat van de ontwikkeling van kinderen.
Kortom: Kindgericht onderwijs waarbij we de kwalificatie (voor het vervolgonderwijs) niet uit het oog verliezen. Dit noemen we in Nederland ook wel OGO (ontwikkelingsgericht onderwijs). We willen met elkaar graag oplossingsgericht werken en zoveel mogelijk volgens de directe instructie voor de basisvaardigheden rekenen en taal en de procesgerichte didactiek voor de cultureel kunstzinnige vorming en technisch-wetenschappelijke vorming. Wij onderschrijven daarnaast de visie van het openbaar onderwijs. Ondanks dat wij juridisch geen openbare school zijn.

Het allerbelangrijkste is voor ons: Iedereen is welkom en geluk en relatie staan met stip op nummer één!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thematisch & methodisch
  • KiVa & Gezonde School
  • Burgerschap & Engels
  • Portfolio & oplossingsgericht
  • EDI 2.0

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum De Verbinding staat in de wijk De Stelt-Zuid in Lent, het dorp ten noorden van Nijmegen. Aan de Steltsestraat 50. Lent heeft zes basisscholen waartussen De Verbinding ontstaan is vanuit het tekort aan kindplaatsen in de wijk. We zijn in augustus 2018 gestart met ruim 50 kinderen en groeien vanaf de onderbouw (fase I) door naar een volwaardig Kindcentrum van maximaal 464 kinderen van 0 t/m 12 jaar. Kinderen, ouders en alle professionals (medewerkers van de school en de kinderopvang) denken actief mee in de vormgeving en ontwikkeling van KC De Verbinding in kinderraad, MR, OV, KC werkgroep en klankbordgroepen. De school is een buurtschool voor de wijken direct om de school heen.

Op 1 februari 2023 heeft de school 220 schoolkinderen verdeeld over 9 mentorgroepen.

Onze informatiebijeenkomsten, rondleidingen en aanmeldingsbeleid kunt u vinden op onze website: http://www.de-verbinding.info

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
254
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij vormen op de nieuwbouwlocatie een Kindcentrum voor 0 t/m 12 jarigen. Er is opvang voor vijf dagen in de week van 7.30u tot 18.00u. Het onderwijs wordt vormgegeven tussen 8.30u en 14.00u. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op onze school, in ons kindcentrum, hebben wij dagelijks expliciete aandacht voor het leren samenleven. Wij leren van en met elkaar. Want school is geen voorbereiding op het leven, het is het leven zelf.

We werken dagelijks vanuit het gedachtengoed van oplossingsgericht werken, we kijken achter gedrag. Want een kind is niet zijn gedrag, maar het gedrag zegt ons wel veel over hoe een kind zich voelt. 

We gebruiken de uitgangspunten van de Gezonde School (www.gezondeschool.nl) en expliciet de methodiek van KiVa (www.kivaschool.nl).

Terug naar boven