KC De Verbinding

Barbarastraat 1 6663 ML Lent

  • Vieren en feesten zijn voor ons belangrijk. Met Carnaval heten wij het Bluumpkes Paleis. Logo ontworpen door een ouder van onze school.
  • Totdat ons nieuwe gebouw klaar is, zitten wij in tijdelijke huisvesting aan de Barbarastraat.
  • Begin 2021 zal de bouw van ons nieuwe gebouw starten.
  • De visie van onze school zit in ons logo verwerkt: thuis-wereld-toekomst-verleden-relatie-in verbinding
  • Gemaakt door collega S.Leenders

In het kort

Toelichting van de school

Iedereen is welkom!

De Verbinding is een algemeen-toegankelijke/bijzonder-neutrale basisschool en wil letterlijk verbinden tussen het traditionele onderwijs dat uitgaat van de lesmethodes en het innovatieve onderwijs dat uitgaat van de ontwikkeling van kinderen.
Kortom: Kindgericht onderwijs waarbij we de kwalificatie (voor het vervolgonderwijs) niet uit het oog verliezen. Dit noemen we in Nederland ook wel OGO (ontwikkelingsgericht onderwijs). We willen met elkaar graag oplossingsgericht werken volgens de procesgerichte didactiek. Wij onderschrijven daarnaast de visie van het openbaar onderwijs. Ondanks dat wij juridisch geen openbare school zijn.

Maar het allerbelangrijkste is voor ons: Iedereen is welkom en geluk en relatie staan met stip op nummer 1!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thematisch & OGO
  • KiVa & Gezonde School
  • Wereldburgerschap & Engels
  • Portfolio & oplossingsgericht
  • CmK: Procesgerichte didactiek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Verbinding komt eind 2021 in de wijk De Stelt-Zuid in Lent, het dorp ten noorden van Nijmegen. Aan de Steltsestraat 50. Lent heeft vijf basisscholen waartussen De Verbinding ontstaan is vanuit het tekort aan kindplaatsen in de wijk. We zijn in augustus 2018 gestart met ruim 50 kinderen en groeien vanaf de kleuterbouw door naar een volwaardig Kindcentrum van 460 kinderen van 0 t/m 12 jaar. We zijn momenteel gehuisvest in een tijdelijke locatie aan de Barbarastraat. Tussen Brede School Het Talent in het multifunctioneel centrum de STER en Kindcentrum De Verwondering in. Deze tijdelijke locatie is niet een ideale situatie, maar geeft ons wel de tijd om een prachtig nieuw schoolgebouw te ontwerpen, passend bij onze eigen visie en populatie. Kinderen, ouders en alle professionals (medewerkers van de school en de kinderopvang) denken actief mee in de vormgeving van KC De Verbinding.

Onze informatiebijeenkomsten en aanmeldingsbeleid kunt u vinden op onze website: http://www.de-verbinding.info

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij vormen op de nieuwbouwlocatie een Kindcentrum voor 0 t/m 12 jarigen. In de toekomst zal er opvang zijn voor vijf dagen in de week van 7.30u tot 18.00u. Het onderwijs zal vormgegeven worden tussen 8.30u en 14.00u. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op onze school, in ons kindcentrum, hebben wij dagelijks expliciete aandacht voor het leren samenleven. Wij leren van en met elkaar. Want school is geen voorbereiding op het leven, het is het leven zelf.

We werken dagelijks vanuit het gedachtengoed van oplossingsgericht werken, we kijken achter gedrag. Want een kind is niet zijn gedrag, maar het gedrag zegt ons wel veel over hoe een kind zich voelt. 

We gebruiken de uitgangspunten van de Gezonde School (www.gezondeschool.nl) en expliciet de methodiek van KiVa (www.kivaschool.nl).

Terug naar boven