De Verwondering

Georges Brassensstraat 61 6663 MH Lent

Schoolfoto van De Verwondering

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Een veilig leerklimaat is voor ons de basis in het ontwikkelingsproces van kinderen. Om die reden evalueren wij als mentoren ons leerklimaat op meerdere momenten gedurende het schooljaar. Daarnaast vinden we het erg belangrijk om de sociale veiligheid op een objectieve wijze in kaart te brengen. Dit doen we door jaarlijks de Vensters vragenlijst af te nemen. Hoewel niet alle vragen precies zijn toegespitst op leerpleinonderwijs zoals op de Verwondering, geeft de sociale veiligheid score een representatief beeld. Voor ons een bevestiging dat onze school een veilig sociaal leerklimaat heeft. Daarnaast geeft de uitkomst van de vragenlijst ons ook weer nieuwe inzichten. Met de mentoren formuleren we op basis daarvan nieuwe acties voor in de toekomst. Zo streven wij er ieder jaar naar de sociale veiligheid te verhogen. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven