De Verwondering

Georges Brassensstraat 61 6663 MH Lent

Schoolfoto van De Verwondering

In het kort

Toelichting van de school

Op kindcentrum De Verwondering is onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal gehuisvest. 

Wij zijn een openbare basisschool, werkend vanuit een eigentijds onderwijsconcept.

Kern van onze aanpak is dat we kinderen zo goed mogelijk willen voorbereiden op een tijd vol nieuwe en snel veranderende uitdagingen. Kinderen die opgroeien in deze tijd hebben belangrijke vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerken, communiceren en mediawijsheid nodig naast de basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen. We bereiden kinderen voor op een leven lang leren.   Onze school bestaat uit drie leerpleinen.

De leerpleinverdeling ziet er als volgt uit; leerplein 1 (groep 1, 2, 3), leerplein 2 (groep 4, 5) en leerplein 3 (groep 6, 7, 8). Leerpleinen zijn rijke, multifunctionele leeromgevingen waarbinnen kinderen van verschillende leeftijden zich breed en vanuit een veelzijdig aanbod kunnen ontwikkelen. De ruimtes zijn ingericht volgens de geluidsprincipes ‘rust, ruis, rumoer’.

Naast dat er ruimtes zijn waar kinderen kunnen spelen en samenwerken zijn er binnen de leerpleinen ook werkruimtes waar kinderen instructie krijgen of in stilte/rust/ruis kunnen werken. Doordat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samen leren en werken, leren kinderen veel van elkaar. De mentoren werken binnen de leerpleinen intensief met elkaar samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Ook zijn zij samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle leerlingen en dit komt het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen ten goede.  

Lees meer over onze school en ons concept op onze website, www.verwondering.info

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thematisch werken
  • Betrokkenheid
  • Leren-leren
  • Samenwerkend leren
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2021 telt De Verwondering 503 leerlingen. Vanwege de snelle groei in de beginjaren van de school (2014-2017) hebben we op dit moment meer bovenbouwleerlingen dan onderbouwleerlingen. Over 2 jaar zal de in – en uitstroom ongeveer gelijk zijn.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
495
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verwondering vraagt openheid, vertrouwen hebben in elkaar en nieuwsgierig zijn in de ander en de wereld om ons heen. Het is een wonder om te zien hoe ieder kind zijn eigen talenten ontwikkelt als het hier de ruimte voor krijgt.

Op De Verwondering hebben we zes praktische richtlijnen voor ons dagelijks handelen op school. Wij noemen dat onze grondwet. Deze richtlijnen ( wij helpen elkaar, wij lossen conflicten op, je mag fouten maken, we maken plezier, je kunt jezelf zijn en je mag jezelf verwonderen)  zijn zichtbaar op verschillende plaatsen in de school en worden structureel besproken met de leerlingen. Door aandacht te besteden aan de wijze waarop we met elkaar omgaan, vertrouwen we erop pestproblematiek zoveel mogelijk te voorkomen.

Terug naar boven