IKC De Arke

Tramdijk 10 8532 BX Lemmer

  • Schoolfoto van IKC De Arke
  • Schoolfoto van IKC De Arke
  • Schoolfoto van IKC De Arke
  • Schoolfoto van IKC De Arke
  • Schoolfoto van IKC De Arke

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op deze website. Fijn dat u informatie zoekt over onze school. IKC De Arke staat voor samen doen. Als je veilig bent en je thuis voelt krijg je zelfvertrouwen. We kijken goed wat een kind nodig heeft. Op IKC De Arke kan een kind groeien. Geen kind is hetzelfde. Iedereen mag verschillend zijn.

Een proces van ontwikkeling gaat soms snel, een kind kan sprongen maken. Dat vieren we. Soms gaat het proces moeizaam en is veerkracht nodig om toch weer verder te gaan. En vertrouwen dat het weer goed komt.

IKC De Arke biedt een stevige basis waar kinderen sprongen kunnen maken. Met een vakbekwaam team en met vooruitstrevend onderwijs bereiden we de kinderen voor op hun toekomst.


IKC De Arke, het IKC waar je SPRONGEN maakt!

Wilt u eens kijken of IKC De Arke iets voor uw kind(eren) is, kom dan gerust langs! Op de website (http://dearke-meilan.nl) kunt u een schat aan informatie vinden over onze kinder- en peuteropvang en school, hoe we werken en welke activiteiten er zoal gedaan worden. Neem gerust contact met ons op.

Tot ziens.

Sietske de Jong, directeur.

tel. 0514560440

email: de.arke@cbo-meilan.nl

Facebook: www.facebook.nl/ikcdearke

  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • christelijke identiteit
  • boeiend en vooruitstrevend
  • kwaliteit
  • speels en uitdagend
  • ondernemend en zelfbewust

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
376
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven