Basisschool Tweespan

Betelgeuze 4 8531 MV Lemmer

  • Schoolfoto van Basisschool Tweespan
  • Schoolfoto van Basisschool Tweespan
  • Schoolfoto van Basisschool Tweespan
  • Schoolfoto van Basisschool Tweespan
  • Schoolfoto van Basisschool Tweespan

In het kort

Toelichting van de school

Onze school staat voor talentontwikkeling, want elk kind is uniek en heeft talenten. De kinderen ontwikkelen hun talenten door onderzoeken, redeneren, problemen oplossen en samenwerken. Wij streven naar het hoogst haalbare ontwikkelingsniveau voor elk kind voor de ontwikkelingsgebieden kennis, creativiteit, zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid. Onze lessen zijn uitdagend, actueel en betekenisvol.

Slogan van de Tweespan is:  “Elke talent telt!”

Bij ons is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. We leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Ons onderwijs is afgestemd op individuele talenten en interesses. Hiermee blijft leren een leven lang leuk. Onze leerlingen leren samen, maar wel ieder op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vakleerkracht gymnastiek
  • thematisch onderwijs
  • gezonde school
  • bewegend leren
  • ontdekkend-onderzoekend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven