Kindcentrum Heidepark

Ds A J W Vogelaarstraat 22 8151 AN Lemelerveld

  • Schoolfoto van Kindcentrum Heidepark
  • 's Morgens starten met een blik op de wereld: wat is er allemaal gebeurd? En daar praten we samen over.
  • Leesplezier neemt bij ons een belangrijke plaats in: ontspannen lezen, samen over boeken en verschillende teksten praten.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Heidepark
  • Schoolfoto van Kindcentrum Heidepark

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Heidepark vindt het belangrijk dat kinderen met heel veel plezier naar school gaan, want kinderen die met plezier naar school gaan komen beter tot leren. Ons motto is: Samen ontdekken we de toekomst! Naast de schoolvakken kunnen de kinderen in ons 'ontdeklokaal' werken in de mooie, grote keuken en in het gedeelte waar de kinderen aan wetenschap en technologie/techniek kunnen weken.  Daarnaast vinden wij burgerschap belangrijk.

In ons Kindcentrum verzorgt Partou zowel de peuteropvang als de voor- en naschoolse opvang. 

Ook bent u van harte welkom om, samen met uw kind, onze school te bezoeken. De directeur zal u graag rondleiden door de school "in bedrijf" te laten zien en ondertussen uw vragen beantwoorden. U kunt een afspraak maken via de website of telefoonnummer 0572-371850.

Voor meer en actuele informatie verwijzen we u naar onze website www.kcheidepark.nl, waar u o.a. de schoolgids, de nieuwsbrief, foto's en groepsinformatie kunt vinden.

Graag tot ziens! 

Maartje Beukhof

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven