Ichthusschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

Korteveldsweg 4 8148 RE Lemele

  • Schoolfoto van Ichthusschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Ichthusschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Ichthusschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Ichthusschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Eens in de 2 jaar wordt een leerlingtevredenheidsonderzoek gehouden. Het laatste onderzoek dateert van mei 2019. Daaruit blijkt, dat de leerlingen van onze school tevreden zijn over pedagogisch en didactisch klimaat, hun leeromgeving, de sfeer en de persoonlijke aandacht.
Cbs Ichthus heeft leerlingenpanel, waar afgevaardigden van groep 6, 7 en 8 namens de kinderen van de school, onderwerpen inbrengen die bijdragen aan het welzijn van de leerlingen.
De school neemt in mei 2025 opnieuw een tevredenheidsonderzoek af.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Eens in de 2 jaar wordt een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Het laatste onderzoek dateert van maart 2023 Daaruit blijkt dat de ouders tevreden zijn over de sfeer in de school, de lessen en de informatie en communicatie.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven