Ichthusschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

Korteveldsweg 4 8148 RE Lemele

  • Schoolfoto van Ichthusschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Ichthusschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Ichthusschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Ichthusschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Cbs Ichthus is een open Christelijke school waar iedereen welkom is en waar wij geloven, dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen in een veilige omgeving, waarin een open en eerlijke houding de basis is van gedrag.  Wij gunnen ieder kind een ononderbroken ontwikkeling. We helpen het kind te ontdekken: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?  Hierbij gaan wij uit van verschillen en geloven we dat ieder kind op zijn of haar eigen manier eigenaar kan zijn van het eigen ontwikkelproces.  Wij geloven dat ontdekken, onderzoeken en verwonderen bijdragen aan betekenisvol leren. Hierbij maken wij actief gebruik van onze unieke (school)omgeving. Op onze school leren leerlingen, ouders, team en externe experts van en met elkaar om ons onderwijs steeds verder te ontwikkelen. Deze missie geven we vorm in ons onderwijs met als motto: 'Samen leren leven, leren denken en leren leren.'

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren leven
  • Samen leren denken
  • Samen leren leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven