Maharishi Basisschool

Maasstraat 29 8226 LP Lelystad

Schoolfoto van Maharishi Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Hoe bijzonder een gewone school kan zijn en hoe gewoon een bijzondere school kan zijn Alle aspecten van een “normale” school vindt U bij ons terug, maar wij vinden dat we de kinderen meer bagage mee moeten geven dan alleen het ABC en 1 + 1 = 2. Onderwijs op “De Fontein” is gericht op de toekomst. In de samenleving zal het naast het ontwikkelen van kennis gaan om het beschikken over menselijke en persoonlijke kwaliteiten. Kortom: wie je bent en niet alleen wat je weet is van belang. Om succesvol in het leven te zijn is een balans tussen rust en activiteit nodig. De school besteedt hier structureel aandacht aan waarbij de Transcendente Meditatie techniek (TM) als onderdeel in het reguliere les-programma wordt gebruikt. De ervaring is dat kinderen hierdoor makkelijker leren, rustiger en gelukkiger zijn. Er heerst een vriendelijk en blij leefklimaat op school, waarin kinderen de mogelijkheid hebben om zich volledig te ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Transcendente Meditatie
  • Sterk Pedagogisch klimaat
  • Coöperatief Leren
  • Kleine klassen
  • Ontwikkelen totale kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De groepsgrootte

Uitgangspunt is dat het belangrijk is om kinderen individuele aandacht te geven. Dit houdt in dat de school streeft naar een maximale groepsgrootte van vijfentwintig kinderen. In ons curriculum richten wij ons er steeds meer op om kinderen, daar waar dat nodig is, in hun eigen tempo te laten werken. Dat leidt in een aantal gevallen tot individuele leerroutes. In de klas wisselen zelfstandig werken, samen werken, individuele- en groepsinstructies elkaar steeds af. Op dit moment werkt de school met 6 groepen met elk ongeveer 20 leerlingen.

Weergave

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven