Katholieke Basisschool 't Schrijverke

Wold 22 15 8225 AZ Lelystad

Schoolfoto van Katholieke Basisschool 't Schrijverke

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindopbrengsten groep 8:

2011-2012: Cito LVS M8 (voldoende)

2012-2013: Cito LVS M8 (voldoende)

2013-2014: Cito LVS M8 (voldoende)

2014-2015: Cito LVS M8 (voldoende)

2015-2016: Cito Eindtoets: 532,8 (onvoldoende; ondergrens 533,9)

2016-2017: Cito Eindtoets: 533,8 (onvoldoende; ondergrens 533,9)

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Mocht u n.a.v. deze cijfers vragen hebben, dan kunt u terecht bij de schoolleiding.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het meest recente Inspectiebezoek aan 't Schrijverke vond plaats op 11-04-2017.

De school scoorde op alle tien de indicatoren van het nieuwe Inspectiekader 'voldoende'.

Wat betreft het toezichtkader van de Inspectie is voor ’t Schrijverke een basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de school het vertrouwen heeft van de Inspectie van het onderwijs.

Terug naar boven