Katholieke Basisschool 't Schrijverke

Wold 22 15 8225 AZ Lelystad

Schoolfoto van Katholieke Basisschool 't Schrijverke

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindopbrengsten groep 8:

2011-2012: Cito LVS M8 (voldoende)

2012-2013: Cito LVS M8 (voldoende)

2013-2014: Cito LVS M8 (voldoende)

2014-2015: Cito LVS M8 (voldoende)

2015-2016: Cito Eindtoets: 532,8 (onvoldoende; ondergrens 533,9)

2016-2017: Cito Eindtoets: 533,8 (onvoldoende; ondergrens 533,9)

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Mocht u n.a.v. deze cijfers vragen hebben, dan kunt u terecht bij de schoolleiding.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het meest recente Inspectiebezoek aan 't Schrijverke vond plaats op 11-04-2017.

De school scoorde op alle tien de indicatoren van het nieuwe Inspectiekader 'voldoende'.

Wat betreft het toezichtkader van de Inspectie is voor ’t Schrijverke een basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de school het vertrouwen heeft van de Inspectie van het onderwijs.

Terug naar boven