CBS De Schakel

Botter 40 77 8243 KW Lelystad

Schoolfoto van CBS De Schakel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van CBS De Schakel. Onze school maakt deel uit van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) in Lelystad. Graag nodigen wij u uit om voor meer informatie te kijken op de website van de school of van de Stichting.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uniek
  • Waarderend
  • Verbonden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting, dan kunt u contact opnemen met de school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de bijlage staat de sociale veiligheid die afgenomen is in 2020. Voor 2021 is de sociale veiligheid eveneens afgenomen, besproken in het team, met de kinderen en er zijn actiepunten opgesteld. Omdat dit document privacygevoelige gegevens bevat, is het alleen via de directie van school op te vragen voor inspectie.
Daarnaast hebben we een protocol voor de fysieke veiligheid (bedrijfshulpverleningsplan). 

Terug naar boven