De Windroos

Karveel 22 28 8231 BG Lelystad

  • Schoolfoto van De Windroos
  • Veel computers door de hele school waarop leerlingen zelfstandig werken.
  • Schoolfoto van De Windroos
  • Schoolfoto van De Windroos

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De enquête Scholen met Succes wordt tweejaarlijks afgenomen onder de ouders. Dit gebeurt digitaal en de gegevens worden anoniem verwerkt. 

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven