De Zevenster

De Doelen 1011 8233 GR Lelystad

  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • De Zevenster is een Rots en Waterschool en Gezonde school.

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Dit alles past binnen de visie van de school en komt tot uiting in het pedagogisch klimaat (school, plein- en klassenafspraken), het respectvol omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers) en ons onderwijsaanbod.  De school ziet de vormgeving van het actief burgerschap als belangrijke uitdaging en doet veel aan dit onderwerp binnen de verschillende vakken alsmede door onze manier van met elkaar omgaan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • positieve omgang met elkaar
  • structuur en veiligheid
  • reflecteren op eigen gedrag

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

De Zevenster is een school voor SO en VSO.

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in het speciaal onderwijs (SO). Daar krijgen leerlingen les vanaf vier jaar totdat ze twaalf jaar zijn. Daarna stromen de meeste leerlingen door naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), waar ze kunnen blijven totdat ze twintig jaar zijn. Soms stromen leerlingen door naar bijvoorbeeld de praktijkschool.


Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

Leerlingen in het speciaal onderwijs stromen meestal door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Daar kunnen ze blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. Wanneer een leerling in het speciaal onderwijs 12 jaar wordt, maken de school en de ouders samen die afweging. De vraag is dan of de leerling inderdaad doorstroomt naar het voortgezet speciaal onderwijs of naar een gewone middelbare school. Soms zijn leerlingen na het speciaal onderwijs niet meer te vinden in het bekostigde onderwijs in Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze zijn verhuisd naar het buitenland, les krijgen op een particuliere school of geen onderwijs meer volgen. Deze leerlingen vallen in de categorie 'overig'.
In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Elke school heeft bij de Inspectie voor het Onderwijs een toezichtkaart. Op deze kaart kun je aflezen welke afspraken (‘arrangementen’) de Inspectie met de school heeft gemaakt. Er zijn verschillende arrangementen. Een school krijgt een basisarrangement als de Inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school. In het schooljaar 2018-2019 heeft de inspectie a.h.v. analyse gegevens de school met een voldoende beoordeeld. De inspectie heeft geconstateerd dat de school zich voldoende blijft ontwikkelen en de leerlingen goed in beeld heeft.

Terug naar boven