Basisschool De Helmstok

Volkerakstraat 30 8226 GS Lelystad

  • Schoolfoto van Basisschool De Helmstok
  • Schoolfoto van Basisschool De Helmstok
  • Schoolfoto van Basisschool De Helmstok
  • Schoolfoto van Basisschool De Helmstok
  • Schoolfoto van Basisschool De Helmstok

Het team

Toelichting van de school

We besteden op school als team veel aandacht aan onze professionele ontwikkeling! We leren van en met elkaar.

We ontwikkelen een professionele kwaliteitscultuur. Leerkrachten handelen naar de volgende uitgangspunten van een PLG (professionele leercultuur, Schenke, 2015).

1. Leerkrachten dragen zichtbaar en samen de verantwoordelijkheid voor het leren en voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

2. Leerkrachten voelen zich eigenaar van de dingen die ze doen en nemen initiatief; er is sprake van gespreid leiderschap.

3. Leerkrachten zijn gemotiveerd, betrokken en bevlogen en zorgen ervoor dat ze dit blijven.

4. Leerkrachten nemen initiatief voor eigen professionalisering.

5. Leerkrachten zetten zich in voor de brede ontwikkeling van de leerlingen. 

Professionaliseren doen we individueel maar zeker ook teambreed en met veel plezier; zo ontwikkelen we onze leerkrachtvaardigheden (Expliciete directe instructie/ EDI) en bereiden samen uitdagend en rijk onderwijsaanbod voor. Dit doen we met behulp van de methode voor thematisch werken: Vierkeerwijzer.nl

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We maken gebruik van de de invalpool van onze schoolvereniging Florion.

En mochten er geen invallers vanuit de invalpool beschikbaar zijn dan kijken we of er eigen personeel is om de vervanging intern op te lossen!

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school wil staan voor goed onderwijs voor alle kinderen.

Dit betekent dat het onderwijs aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de leerlingenpopulatie. Voor zorg en ondersteuning kunnen we een beroep doen op de expertise van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in Lelystad (www.pold.nl).

Samen met hen, maar met inzet van de expertise, kennis & ondersteuning die beschikbaar is binnen onze eigen schoolvereniging Florion (FLOO) bieden we passende zorg en begeleiding. 

We kijken naar de mogelijkheden van de kinderen en hebben oog voor hun talenten.

We willen, door aansluitend onderwijs te bieden, het pedagogisch klimaat versterken en het eigenaarschap bij de kinderen vergroten.

We zijn een kwadraatonderwijsschool en hebben een passend aanbod voor onze begaafde leerlingen. Een plusgroep, een hoogbegaafdenspecialist op locatie en de mogelijkheid voor het bezoeken van lessen bij masterclass Greijdanus (Greijdanus, Zwolle) en/ of de mogelijkheid om aan te sluiten bij Lelystad Hoogbegaafd (www.lelystadhoogbegaafd.nl).

Ook willen we de didactische vaardigheden van de leerkrachten versterken, door lerend bezig te zijn met het model ‘Expliciete directe instructie’.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Expertise ontwikkelen en scholing m.b.t. 'de trauma sensitieve school' (Trauma)

Expertise ontwikkelen en scholing m.b.t. taalachterstand en NT2

Expertise ontwikkelen en scholing m.b.t. het opzetten van Plusklusklas

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met onze christelijke kinderopvang willen we voorzien in de praktische behoefte van ouders om met een gerust hart aan het werk te kunnen of te kunnen studeren in de wetenschap dat hun kind of kinderen op een goede plek worden opgevangen.  

Het organiseren van kinderopvang biedt ook de mogelijkheid elk kind in Nederland iets mee te geven van een christelijke levensvisie en het voorleven daarvan. Wij geloven dat Gods liefde voor alle mensen is!

We vinden bij Hem inspiratie om op een persoonlijk betrokken manier als professionals kinderopvang te bieden van hoge kwaliteit. Ook in de dienstverlening richting ouders willen we deze kwaliteit bieden. We merken dat christelijke en niet-christelijke ouders dit waarderen.

Wij hopen vanuit dat vertrouwen kinderen iets te kunnen laten zien van de liefde van God opdat zij later zelf nieuwsgierig worden naar Hem en ook vanuit Gods liefde willen leven.

Wij verwachten van onze pedagogisch medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven en uitdragen.

Terug naar boven