Basisschool De Helmstok

Volkerakstraat 30 8226 GS Lelystad

  • Schoolfoto van Basisschool De Helmstok
  • Schoolfoto van Basisschool De Helmstok
  • Schoolfoto van Basisschool De Helmstok
  • Schoolfoto van Basisschool De Helmstok
  • Schoolfoto van Basisschool De Helmstok

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom en fijn dat u geïnteresseerd bent!

Wij zijn trots op ons onderwijs en onze opvang.

De Helmstok is een fijn kindcentrum, met een prachtig groot- én steeds groener plein en fijne groene speelvelden erom heen. 

Op onze school staat de positief christelijke identiteit voorop en staat sterk onderwijs centraal.

We geven les aan ongeveer 150 leerlingen uit alle delen van Lelystad.

We streven samen met ouders en kinderen naar een steeds hogere kwaliteit van onderwijs en koppelen burgerschap aan onze identiteit.

Ook kunt u dus bij ons terecht voor kinderopvang, voorschoolse- en buitenschoolse opvang.

Dit organiseren we in samenwerking met Kleurrijk. 

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

Hartelijke groet, Hinke Tigelaar

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw onderwijs
  • Kindcentrum; onderwijs/ opvang
  • Kwadraatonderwijs (HB)
  • Thematisch onderwijs
  • Nauwe samenwerking met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben ruimte in onze groepen, ruimte om te groeien!

We delen graag ons onderwijsaanbod met nog meer kinderen uit Lelystad.

Belangrijk daarvoor is dat ouders en kinderen bewust kiezen voor ons positief christelijk, bijbelgetrouw onderwijs. 

Zie ook identiteit. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven