Basisschool De Helmstok

Volkerakstraat 30 8226 GS Lelystad

Schoolfoto van Basisschool De Helmstok

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Hartelijk welkom en fijn dat u geïnteresseerd bent! Wij zijn trots op ons onderwijs en vinden het een bijzonder recht dat wij de gereformeerde identiteit van de school kunnen koppelen aan goed onderwijs en christelijk burgerschap.

De Helmstok is een fijne school waar de christelijke identiteit voorop staat en sterk onderwijs centraal. We geven les aan ongeveer 200 leerlingen uit alle delen van Lelystad. We streven samen met ouders en kinderen naar een steeds hogere kwaliteit van onderwijs. We ervaren hier de rijke zegen van onze Hemelse Vader in.

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet, 

Hinke Tigelaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven