Montessori Basisschool De Wildzang

Kamp 39 5 8225 HA Lelystad

  • De school heeft een echte schooltuin waar de kinderen, samen met ouders, naar hartenlust tuinieren.
  • De school kent een middenruimte waar de kinderen uit verschillende groepen samen kunnen werken.
  • Een aantal malen per schooljaar mogen ouders en andere geïnteresseerden een kijkje komen nemen in de school.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In een montessorigroep zitten, waar mogelijk, drie leeftijdsgroepen leerlingen bij elkaar: de onderbouw (4-6 jaar), middenbouw (6-9 jaar) en bovenbouw (9-12 jaar).

Op de Wildzang is gekozen voor 2 leeftijdsgroepen in één klas.

Het geeft kinderen de kans zich te spiegelen aan anderen.

Ieder kind is een periode de jongste, de middelste en de oudste in een groep.

Zo leren kinderen met, van en door elkaar.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel ( SOP) beschrijft de school welke ondersteuning en begeleiding deze momenteel kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. 

Op dit moment ligt het SOP voor advies bij de medezeggenschapsraad van de school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven