Montessori Basisschool De Wildzang

Kamp 39 5 8225 HA Lelystad

  • De school heeft een echte schooltuin waar de kinderen, samen met ouders, naar hartenlust tuinieren.
  • De school kent een middenruimte waar de kinderen uit verschillende groepen samen kunnen werken.
  • Een aantal malen per schooljaar mogen ouders en andere geïnteresseerden een kijkje komen nemen in de school.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Montessorischool De Wildzang in Lelystad.

Ons kindvriendelijke pand ligt midden in de Boswijk.

De school is met de fiets en auto goed bereikbaar vanuit alle wijken.

We zijn de enige Montessorischool in Lelystad en omstreken.

Onze school wordt ook bezocht door kinderen uit Dronten en Almere.

Montessorischool de Wildzang is een basisschool voor Montessori-onderwijs in Lelystad en onderdeel van stichting Monton.

De school geeft hoogwaardig en eigentijds Montessori-onderwijs, gebaseerd op de kernwaarden van Maria Montessori.

Leerkrachten van onze Montessorischool hebben naast de opleiding tot leraar basisonderwijs een Montessori-opleiding gevolgd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Help mij het zelf te doen
  • Leer mij het zelf te doen
  • Laat mij het zelf doen
  • Kleinschalig
  • Positief en Passend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
8
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven